NBA Jerseys For Sale Tepe Paslanmaz - Paslanmaz Çelik Ürün Satış Noktası - paslanmaz yüzey şekilleri

Tepe Paslanmaz - Paslanmaz Çelik Ürün Satış Noktası - paslanmaz yüzey şekilleri

 • Paslanmaz Çelik Yüzey Şekilleri

   Paslanmaz Yuzeyler

  2B

   Paslanmaz Yuzeyler

  2D

   Paslanmaz Yuzeyler

  3N

   Paslanmaz Yuzeyler

  4N

   Paslanmaz Yuzeyler

  Deri Desen

   Paslanmaz Yuzeyler

  Kare Desen

   Paslanmaz Yuzeyler

  Nokta Desen

   Paslanmaz Yuzeyler

  SBScotbrite

  Paslanmaz Yüzey

  Metal Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Baklava Desen

  Paslanmaz Yüzey

  Açık Metal Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Altın Sarı Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Altın Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Çizgili Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Bordo Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Çapraz Kare Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Füme Yüzey

   Paslanmaz Yüzey

  Kare Yüzey

   Paslanmaz Yüzey

  Karışık Yüzey

   Paslanmaz Yüzey

  Koyu Yeşil Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Kırmızı  Yüzey

  Paslanmaz Yüzey

  Petrol Yeşili Yüzey

   Paslanmaz Yüzey

  Yuvarlak Bordo Yüzey

   

  Paslanmaz çelikler, benzersiz bir dizi özellik gösteren malzeme türüdür. Çelikte bulunan krom ile atmosferdeki oksijenin reaksiyonu ile yüzeyde bir krom oksit film oluşur ve paslanmaz çelikleri korur Yüzey hasar gördüğü zaman oksijen varlğında film hemen kendi kendini onarır. Bu broflürün sonraki bölümlerinde belirtileceği gibi, bu koruyucu tabaka, kalıcı metalik renkler sağlamak üzere kimyasal işlemle değiştirilebilir.
  Paslanmaz çelikler, inşaat uygulamaları  için çok uygundur. Kolaylıkla şekil alabilir ve kaynakla birleştirilebilir.

  Üretim yüzeyleri

  İster sıcak ister soğuk haddelenmiş olsun, tüm paslanmaz çelik düz yüzeyler için üretim 
  yüzeyleri temel tedarik koşuludur. Evrensel olarak standart inşaat bileşenleri için kullanılır, ancak talep edilen mimari gereklilikleri karşılamak için daha sonraki yüzey işlemlerinin de esasını oluşturur.
  Mimari ve inşaat uygulamaları için dört özel yüzey tasarımı önemlidir. Bunlar; 1D, 2D, 2B ve 2R‘dir.

  1D 
  Sıcak haddelenmiş  ve tavlanmış üretim kabuğu yok edilmiş olan bu yüzey durumu 1D yüzeyi olarak sınıflandırılır. Kalın levhalarda ve plakalarda görülen bu yüzey, biraz kabadır ve yansıtması çok düşüktür. Öncelikli olarak, örneğin  destek sistemleri ve yapısal uygulamalar gibi görsel özelliklerin daha az gerektiği yerlerde, dekoratif olmayan amaçlar için kullanılır.

  2B
  2D gibi üretilir, fakat, iyice tafllanmış haddeler kullanarak yap›lan son bir hafif haddeleme ile yüzeye düz, yansıtıcı, gri bir parlaklık verilir. Bu, günümüzde en yaygın yüzeyidir ve pek çok tafllanmış ve fırçalanmış yüzeyin temelini oluşturur.

  2D 
  Bu, 1D‘den daha rafine bir yüzeydir ve soğuk haddeleme, ısıl muamele ve dekapajla elde edilir. Düşük yansıtıcı mat yüzey görünümü sanayi ve mühendislik ihtiyaçları için uygun olup, mimari olarak ise estetik önemi fazla olmayan uygulamalar için uygundur.

  2R 
  Oksijensiz atmosfer flartlarında parlak tavlama sonrası taşlı rulolarla soğuk haddelemeyle parlak tavlama ile net görüntüleri yansıtan, yansıtıcısı yüksek bir yüzey elde edilir. Bu, çok düz yüzey, havadan taşlanan kirleticileri ve nemi, diğer üretim yüzeylerden çok daha az barındırır ve temizlemesi kolaydır.


  Mekanik olarak Tafllanmış ve Fırçalanmış Yüzeyler

  Ek yüzey ifllemlerinin sayısı, başlangıç noktası olarak, istenen sonuca en yakın üretim son katı seçilerek en aza indirilebilir.
  Uygulanan yüzeylerin, metalin yüzey görünümü ve çevresel performans› üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır ve özenle seçilmelidir. Mekanik olarak tafllanmış ve fırçalanmış yüzeyler, çeliğin yüzeyini belli bir dereceye kadar etkin bir biçimde kesen aşınıdırı madde kullanımı içerir.
  Orijinal paslanmaz yüzeye, bantların türüne ve dokusuna, ve kullanılan cilalama yönteminin özelliğine bağlı olarak çok sayıda tek-yönlü yüzey seçeneği mevcuttur.
  Referans numuneleri, kabul edilen standartta hazırlanmalı ve her iki tarafça elde bulundurulmalıdır.

  Mekanik olarak uygulanan yüzeyler, yüksek perdahı›, pürüzlülüğü düşük ve ipeksi parlaklıkta yüzey sağlayan, ıslak  zımpara ya da kuru (kum yüzlü) bantlar veya  fırçalar içerebilir. Ancak maliyet 
  biraz yüksektir ve minimum tedarik gereklili€i olabilir. Yüzey dizisini gösteren üretici numune panelleri mevcuttur.

  2G 
  Düşük yansıtırlışa sahip tek-yönlü yeknesak yüzey. Kaba yüzey, iç uygulamalarla sınırlıdır.

  2J 
  Bu yüzey, bantları ve fırçaları cilalayarak elde edilir. Tek-yönlüdür, yansıtıcı değildir ve iç mimari uygulamalar için elverişlidir.

  2K 
  Bu düz yansıtıcı yüzey, pek çok mimari uygulama için, özellikle de atmosferik performansın önemli olduğu dişli taraflar için elverişlidir. Son kat, maksimum Ra= 0.5 mikron pürüzlülüğe sahip temiz kesim bir son kat veren ince kum bantların veya fırçaların kullanımıyla elde edilir.

  2P 
  Yumuşak kumaşlı  bez ve özel cilalama bileşenleri ile cilalanarak ve perdahlanarak elde edilen, yansıtıcışı  yüksek düz ayna son katı. Bu yüzey oldukça farklı bir görüntü yansıtır.

  Desenli Yüzeyler

  Desenli haddelenmiş müseccel yüzeyler, ince ayarlı kaplama ve levhayı etkin bir biçimde katılaştıran desenli haddeler ile haddeleyerek veya presleyerek elde edilir ve sonra olası maliyet tasarrufu ve toplam ağırlık azalması elde edilir.
  Bunlar özellikle “yaş canning‘i olarak bilinen görsel yüzey optik sapmalar›n›n önemli ölçüde azaldığı kaplamalar gibi büyük düz alanlar için elverişlidir. 
  Haddelenmiş desen tipleri esas itibariyle iki tanedir: Arka tarafın bofl olduğu 1-yönlü desenler 2M olarak sınıflandırılır; desenin arka tarafa da basıldığı 2-yönlü desenler ise 2W olarak sınıflandırılır.

  2F
  Levhanın her iki yanında da yüzey sınıflandırılan bu düşük yansıtıcılı mat yüzey gerekir. Malzeme tavlanır, dekapaj yapılır ve profil püskürtmeli haddeler üzerine geçirilir.

  Yüzeylerin, kaza darbelerine ve çiziklere duyarlı olduğu, bina girişleri, asansör içi ve hava alanı terminalleri gibi kamuya açık bölgelerde, desenli yüzeyler, zararın etkisini en az gösteren yüzeylerdir.

  2M 
  Yalnızca tek bir yüzde dokunmuş, görsel olarak çekici yüzeyler, pek çok mimari uygulama için tasarlanmıştır.

  2W 
  Haddelenmiş ve preslenmiş desenler, erkek ve dişi hadde ve kalıplarla elde edilmiştir.

  Profil Püskürtmeli Yüzeyler

  Profil püskürtme, görsel olarak, iyice taşlı yüzeyler ile iyi kontrast oluşturan, tek yönlü, yeknesak, düflük yansıtmalı yüzeyler saçlar. Püskürtme için kullanılan malzemeler paslanmaz çelik partiküller, seramik profiller, alüminyum oksit, parçalı vida kovanı ve cam içerip, bunların her biri mevcut yüzey çeşitliliğini arttırır. Geleneksel demir ve karbon çelik asla kullanılmamalıdır, çünkü bu paslanmaz çeliğin yüzeyini ciddi biçimde kirletebilir, ayrıca kum, yüzeyi kirletebilecek demir malzemeler içerebilir ve genelde paslanmaz çelikte kullanılması önerilmez. 
  Ostenitli türde paslanmaz çelik, yüzey püskürtme süreci boyunca sertleşir. Ancak bu süreç, levhada veya imal edilmiş bileşende gerilimi arttırabilir veya azaltabilir. Bazı durumlarda, gerilimi eşitlemek için, her iki yüzde de püskürtme gerekli olabilir. işin uzmanı olan yüzey şirketlerinden öneri ve bilgi alınabilir.

  Elektropolisajlı Yüzeyler

  Bu elektro-kimyasal yöntem hem düz hem girintili çıkıntılı bileşenler için uygundur. Yöntem, düz bir yüzey ve gelişmiş bir yansıtıcılık sağlamak amacıyla, girinti ve çıkıntıları yok ederek malzemenin yüzeyini geliştirmek için kullanılır. Bu işlem sonucunda, elde edilen düzlük derecesi ve yansıtıcılık ilk malzemenin pürüzlülüğüne bağlıdır. Mekanik cilalama yöntemi ile elde edilen ayna yansıtıcılığı elde edilmeyebilir bunu dikkate almak gerekir. Mekanik olmayan yüzey ilaveleri, bu yöntemle yok edilebilir. Gelişmiş aşınma direnci, kirletici barındırmaya karşı hassas düz yüzeylerle sonuçlanır ve temizlemesi, bakımı kolaydır.

  Renklendirilmiş Yüzeyler

  Elektrolitik olarak renklendirilmiş yüzeyler

  Paslanmaz çeliğin yüzeyindeki inert krom oksit tabakası, malzemenin aşınma direnci özelliklerini sağlar ve zarar gördüğü zaman oksijen varlığında kendi kendini onarır. Tabaka, kimyasal süreç ile renklendirilebilir, daha sonra elektolitik yöntemle sertleştirilir.
  Bu yöntem için özellikle ostenitli paslanmaz çelik uygundur. Zamana bağlı olarak, çeliğin asit çözeltisine daldırılması boyunca, yüzey film oluşur ve gelip yansıyan ışığın eklenmesi gibi ışık müdahalesinin fiziksel etkisi ile yoğun renk efektleri elde edilir. Filmin içinden geçtiği renk tayfı, bronz rengi, altın sarısı, kırmızı, mor, mavi ve yeşil olup 0.02 ila 0.36 mikron arasında bir film kalınlığı artışına denk düşer. 
  Başlangıçta renksiz olan krom oksit tabakası, mor ötesi ışıkla beyazlamaya karşı hassas değildir ve renklendirme yöntemi pigmentleri içermediği için işlendikten sonra, film parçalanması olmaksızın imal edilebilir. Örneğin, inceltme işlemi marjinal olarak rengin derinliğini azaltmakla birlikte, eğilme durumunda inert film dönemeçte gerilecektir. inert yüzey film şeffaf olduğu için alt katman nihai görünümü etkiler, örneğin, donuk bir yüzey, donuk bir renge ve bir ayna cilası çok yansıtııcı renklendirilmiş görünüme neden olacaktır. 
  Bu yöntem, onarım gerektirmeyen (boyanmış yüzeylerden farklı olarak) kalıcı bir renk verir. Bu nedenle, kolayca onarılamayacağı için yüzeyin zarar görmemesini sağlamak üzere dikkatli davranılmalıdır. Bu yöntemle renklendirilen paslanmaz çelik, renkli yüzeyi bozulmadan kaynak yapılamaz.

  Paslanmaz çelik, sodyum dikromat içeren bir çözelti ile siyah renk de alabilir. Renklendirilmiş paslanmaz çelik temizlenirken dikkatli davranılmalıdır. Yüzeye kalıcı olarak zarar verebilen teller ve diğer aşındırıcılar kullanılmamalı ve klorür içeren temizlik malzemelerinden kaçınılmalıdır. 

  Elektrolitik olarak renklendirilmiş desenli yüzeyler Kimyasal renk uygulamadan önce paslanmaz çelik tekstüre edilerek pek çok çekici tasarım elde edilebilir. Bu tasarımlar, paslanmaz çeliğin kendi rengini açığa çıkarmak için desenin “yüksek noktaların›” hafifçe taşlayarak geliştirilebilir. Böylece, uygulanan 
  renk girintide kalır ve zarar vermez.

  Organik kaplamalar
  Organik kaplamalar ister astar boya, isterse astar boya artı PVF2 ve akrilik üst kaplama olsun, düz haddelenmiş paslanmaz çelik üzerinde mevcuttur. Uzman ön-işleme ve kaplama işlemleri, kaplama için maksimum yapışkanlık ve sağlam hizmet ömrü sağlar. 
  Çatı malzemesi ve kaplama uygulamalarında geliştirilen organik kaplama paslanmaz çelik, çeşitli renklerde uluslararası standartlarda mevcuttur. 
  Çatı kaplama için, organik kaplama paslanmaz çelikle, birleştirilecek malzemede paslanmaz çelik tozu ilave edilmesini içeren bir yöntemle dikiş kaynağı yapılabilir.
  Tafllanmış ve desenli paslanmaz levhaların arka yüzüne uygulanan astar boya kaplamalar, örneğin, bileşik panelleri oluşturmak için diğer malzemelerle birleşmeyi kolaylaştırabilir. 

  Uzmanlara dekoratif yüzeyler

  Modern teknikler ve yöntemler, heyecan verici ve dinamik grafik tasarınlar oluşturmak için vasıtaları sağlarlar. Bu yöntemler arasında şunlar bulunur: fotorezist, asitle resim oyma, yumru aşındırıcılı püskürtme, renklendirme, desenleme, topraklama ve cilalama. Uzman şirketlerce bu işlemler ayrı ayrı veya birlikte yerine getirilir ve sonsuz sayıda yüzey deseni ve efekti elde edilebilir. Yüzeyi korumak için, örneğin taşlama veya yumru aşındırıcılı püskürtme sırasında maskeleme kullanılabilir. 
  Uzman yüzeycinin becerilerini göstermek üzere örnek olarak bazı desenler verilmiştir.

  Herhangi bir deseni paslanmaz çeliğin üzerine aktarmak için ipek kumaşla basma ve fotorezist yöntemleri geliştirilmiş olup, bunların yüzeyleri daha sonra deseni ortaya çıkarmak üzere asitle yıkanır. 
  Asitle resim oyma, az miktarda yüzey malzemesini kullanan bir yöntemdir. Resim oyulan yüzeyler, donuk ve biraz kaba bir görünüme sahip olacaklardır, bu da taşlanmş veya saten son katlı, resim oyulmamış yüzeylerle iyi kontrast oluşturacaktır. Resim oymadan önce veya sonra, resim oyulmuş yüzeylere elektro-kimyasal renk verilebilir.

  Teknik ve Pratik Yönler

  Paslanmaz çelik, ayrıntIları iyi düşünülmüş tasarım ve yeterli bir bakım programının yanı sıra, doğru tür ve uygun yüzey kullanıldığı takdirde uzun bir ömür ve düşük bakım ve aşınma dirençli bina malzemesi sağlar. Paslanmaz çelik üreticileri ve ilgili kurumlarca, malzeme seçiminin önemli yönlerine dair ayrıntılı yardım, imalat, kaynak ve bakım olanağı mevcuttur. Bu bölümde, iyi bir uygulama için mimara kılavuzluk edecek göstergeler verilmiştir. 

  Malzeme türünün seçimi 

  Krom, paslanmaz çeliğin temel aşınma direncini sağlar, nikel ise özel ortamlarda, özellikle biçimlenebilirliği, kaynaklanabilirliği ve aşınma direncini sağlar. Molibdenin eklenmesi agresif ortamlarda yüzey oyulma direncini artırır. Ostenit paslanmaz çelik türü 1.4401 (304 ), dış uygulamalarda uzun ömürlü kullanımı elverişli kılan bu unsurları içerir. Deniz kıyıısı ve ağır sanayi alanları için uygundur. Öte yandan, 1.4301 (304) türünü içeren molibden olmayan unsurlar ise harici ortamlar için uygundur. Sadece krom içeren ferritli paslanmaz çelikler, dahili veya kozmetik uygulamalar için daha elverişli iken, bazı gelişmiş ferritli türler, bazı koşullar altında harici ortamda tatmin edici olabilir. Çift kat paslanmaz çelikler, ferritlilerin gücünü aşınma direnci ve ostenit oluşturabilirlikle birleştirir. Bunlar, yapısal üyelerde belirtilir. 

  İşlenebilirlik

  Paslanmaz çelikler, rulo biçimi, pres freni, giyotin, matkap, zımba ve kaynak dahil normal yöntemlerle kolaylıkla eritilebilirler. Ostenit türlerinin bir özelliği sertleştirmedir ve örneğin, eğilmede, benzer kalınlıktaki bir karbon çelikle karşılaştırıldığında, yaklaşık %50 daha fazla güç gerektirir. Ostenit türler, aynı zamanda ‘geri sıçramaya’ maruz kalırlar ve bunu karşılayabilmek için yaklaşık 5° kendi üzerine eğilebilir. Paslanmaz çelikle kullanılan tüm araç ve gereçler, karbon çelik partikülleri ile yüzey kirlenmesini önlemek için “sadece paslanmaz malzeme kullanılmalıdır” ibaresi taşımalıdır. 
  Matkap kullanılırken, keskin delikler, “mavi gevrekliği” veya malzemenin sertleşmesini engellemek için doğru hız ve itme gücü ile birlikte kullanılmalıdır. 

  Birleştirme

  Paslanmaz çelik, kaynak, pirinç ile lehim, mekanik bağlantı ve yapıştırıcı ile tutturma gibi standart birleştirme teknikleri kullanarak diğer malzemelere eklenebilir ya da iliştirilebilir. Uygun araçların seçimi, uygulamaya, çalışma ortamına, gereken güce ve paslanmaz çeliğin son katına bağlıdır.

  Mekanik bağlantılar
  Mekanik birleşme tercih edildiğinde, pek çok uygulamaya elverişli, çok sayıda ve çeşitli türde paslanmaz çelik bağı vardır. Bunlar; saplama, vida, civata, conta, perçin ve tespit pimlerini içerir. Bağlantı rutubete veya nemli koşullara maruz kaldığında, bağın türünün en az bitişik paslanmaz çeliğin türüne eşit olması önerilir.
  Diğer bağlantı malzemeleri, eğer kullanılırsa, paslanmaz çelikten metalik olmayan contalar ve rakorlarla ayrılmalıdır. Levhanın arkasına kaynaklanan saplamalar, genellikle paslanmaz çelik panoları bir yardımcı flasiye eklemek için kullanılır. Bu tür bir ba€ğantı, levhanın en az 1mm kalınlıkta olduğu durumlarda kullanılabilir. Saplama kaynak, kaynak temizliği gerektirmez ve ön yüzde görülmez. Ancak yardımcı flasiyle bağlantıların yapılmasını garantilemek için ince ölçülü malzeme kullanımına dikkat edilmelidir, çünkü fazla sıkıştırma ön yüzde “çekme” görsel bozukluklar yol açabilir.

  Yapıştırıcı ile tutturma
  Paslanmaz çelik, epoksi reçine, akrilik, poliüretan reçine gibi yapıştırıcılar kullanarak diğer malzemelere başarılı bir şekilde eklenebilir. Uygun yapıştırıcının seçimi, paslanmaz çeliğe eklenecek malzeme, birleşik yapının çalışma ortamı ve direnç yükünün türü gibi çok sayıda faktöre bağlıdır. 
  Her tür durumda, yapıştırıcı imalatçılarına danışlmalıdır. Ancak, uygun son katın sağlanabilmesi için paslanmaz çelik imalatçısına danışmak da önemlidir. Genelde, paslanmaz çeliğin kaba bir son katı yapıştırıcı için önemli bir unsur olacaktır. Fakat mevcut yapıştırıcılar, yüzey filmlerine ve neme karşı eskiye oranla daha dayanıklı olmasına rağmen, bir ön ekleme işlemi de gerekli olabilir. Paslanmaz çeliğin ön işlemesi yağ  giderme, aşındırıcı kullanımı veya kimyasal ateflleme içerebilir. 

  Kaynaklanabilirlik
  Kaynak yöntemi tercihi pek çok faktöre bağlı olmakla birlikte, paslanmaz çelik, paslanmaz çelikle veya karbon çelikle kolaylıkla kaynak yapılabilir. Bozuklukları en aza indirmek için imalat sırasında, paslanmaz çeliğin, karbon çelikle karşılaştırıldığında, yüksek ısı genleşmesi veya düşük ısı iletkenlik değerlerine sahip olduğu göz önüne alınmalıdır. Uzman imalatçılar, bu özellikleri bilirler. 
  TIG (tungsten etkisiz gazı), Plazma arkı, MIG (metal etkisiz gazı), SMAW (siperli metal ark kaynağı) ve Direnç kaynağı yöntemleri, paslanmaz çelik için özellikle uygundur. Kondansatör deflarşı kullanarak saplama kaynağı, panellerin birleştirilmesi için yaygın bir bağlantı yöntemidir ve kaynak temizliğini ve yüzey işaretlemeyi ortadan kaldırır. Herhangi bir mekanik son kata zarar vermekten kaçınmak için, imalat yöntemini ve sonrasındaki kaynak temizliğini seçerken, yüzey son kat tercihi göz önüne alınmalıdır. Örneğin, kaynaklı birleşmede, yönlü yüzeylerin onarım› değerlendirilmelidir.

  Temizlenebilirlik 

  Paslanmaz çeliğin temizlenmesinde yağmur suyu çok yararlıdır. Bu nedenle, desenli ve yönlü dış yüzeyler, su akışını kolaylaştırmak için dikey olarak sürülmelidir. Havayla taşınan kirleticilerin birikebileceği çatlaklar ve yatay “çizgiler” mümkün olduğunca engellenmelidir. 
  Paslanmaz çeliğin temizlenmesinde, tel veya klorür içeren malzemeler gibi karbon çelik aşındırıcılar asla kullanılmamalıdır. Aşındırıcı temizlik gerekliyse, tescilli sıvı temizleyiciler kullanılabilir, alternatif olarak uzman temizlik yüklenicilerine danışılmalıdır. Tasarım flartnamesinde uygun temizleme yönteminin ve usulünün dahil olması tavsiye edilir.

  Galvanik aşınmadan kaçınma 

  Paslanmaz çelik ile birlikte harici olarak diğer malzemeler kullanıldığında, farklı malzemeler, örneğin galvanik aşınmadan korunma amacıyla, metal olmayan bir engel ile, neopren veya naylon ile ayrılmalıdır. Paslanmaz çelik, galvanizli veya kaplanmamış karbon çelikten, çinkodan ve alüminyumdan daha soyludur ve nem veya yağmur suyunun varlığında elektrik olarak ayrılmazsa, daha az soylu olan malzemenin aşınmasına neden olacaktır. Daha az soylu malzeme ile karşılaştırıldığında, paslanmaz çeliğin olduğu bölge, tıpkı sabitleme/kaplama uygulamasında olduğu gibi genişse, paslanmaz olmayan tespitin aşınma oranında artış olacaktır. Bu da, aşınma lekelemesine ve tespit bölgesinde kayba neden olacaktır. 

   

Biz Kimiz

Tepe Paslanmaz Çelik San.Tic.Limited.Şti. 1996 yılında DES San.sitesinde 400 m2 lik kapalı alanda faaliyetlerine başlamıştır. Paslanmaz çelik sektöründe ki 21 yıllık tecrübemiz, uzman ve deneyimli kadromuzla müşterilerimizin hizmetindeyiz. Tepe Paslanmaz olarak sahip olduğumuz geniş stok yelpazesi ile müşterilerimizin isteklerine hızla cevap verebilecek konumda bulunmaktayız. 

Tepe Paslanmaz

 

 

JoomShaper